1. Wat verstaat men onder "kosten koper" (k.k.) en "vrij op naam" (v.o.n.)?

  De koopsom kan vermeerderd worden met de kosten koper en komen voor rekening van de koper. Deze bestaan uit:

  • overdrachtsbelasting
  • notariskosten inzake kadastrale gegevens
  • notariskosten voor de leveringsakte cq hypotheekakte

  Bij nieuwbouwwoningen en in uitzonderlijke gevallen ook bij bestaande bouw wordt de koopprijs vrij op naam gehanteerd.
  Bij v.o.n. komen de notariële kosten ten laste van de verkoper. Kosten met betrekking tot de financiering komen vanzelfsprekend voor rekening van de koper.

 2. Zit de makelaarscourtage in de "kosten koper"?

  Nee, deze vallen onder overige kosten.

  Andere overige kosten kunnen zijn:

  • makelaarscourtage aan uw aankopend makelaar
  • verrekening ozb, waterschapsheffing, rioolrecht e.d.
  • eventuele verrekening van servicekosten
  • kosten voor een bouwkundige keuring
  • kosten voor een verkennend bodemonderzoek financieringskosten, te weten:
  • taxatiekosten
  • afsluitprovisie
  • NHG kosten
  • kosten kadastraal recht door financiële instelling

  De financieringskosten zijn eenmalig fiscaal aftrekbaar.

 3. Wat is een voorkeur?

  Bij het aankopen van een object worden vaak ten onrechte de begrippen ‘optie’ en ‘voorkeur’ met elkaar verward. Van een ‘voorkeur’ is sprake wanneer een verkopend makelaar bepaalde toezeggingen doet aan een potentiële koper tijdens of voor het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging cq voorkeur kan bijvoorbeeld inhouden dat een koper een paar dagen de tijd krijgt om te voldoen aan zijn onderzoeksplicht en vervolgens na kan denken over een bod.

 4. Wat is een optie?

  Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde(n) van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk.

  Officiële betekenis: eenzijdige keuzemogelijkheid van kopers om een koopovereenkomst aan te gaan, waarbij de voorwaarden van de overeenkomst vast staan (bijvoorbeeld bij nieuwbouwwoningen) Bij bestaande bouw houdt optie in dat de verkoper een bedenktijd gunt aan een belangstellende, als deze een voorstel overweegt. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet in onderhandeling te treden met een derde partij. In een hectische woningmarkt wordt een (langdurige) bedenktijd meestal niet gegeven.

 5. De makelaar vraagt een ‘belachelijk’ hoge prijs voor een woning. Mag dat?

  Ja, dat mag. Doorgaans leidt een veel te hoge vraagprijs niet tot succes maar de verkoper bepaalt uiteindelijk voor welk bedrag het object te koop wordt aangeboden.

 6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigingen?

  Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandeling wijzigen dan wel beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de best aanvaardbare koper is (i.v.m. voor verkoper gunstige voorwaarden).

 7. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

  Dat mag. Een onderhandeling hoeft per definitie niet tot een verkoop te leiden en daarom gaan de bezichtigingen door.
  De verkopende makelaar deelt belangstellenden mee dat het object "onder bieding" is.

 8. Word ik koper als ik de vraagprijs bied?

  De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege, heeft in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning slechts een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog steeds beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. In de praktijk is echter gebleken dat het voorkomt dat een woning boven de vraagprijs verkocht wordt.

 9. Wanneer ben ik in onderhandeling?

  U bent in onderhandeling als de verkoper reageert op uw openingsbod. U bent nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw openingsbod met de verkoper zal overleggen.

 10. Wanneer komt de koop tot stand?

  De koop komt tot stand zodra koper en verkoper het eens zijn over belangrijke delen van de koopovereenkomst zoals prijs, opleverdatum en evt. ontbindende voorwaarden.