Bij het kopen van een huis heeft u meestal te maken met een verkopende makelaar die specifiek de belangen behartigt van de verkoper.
Schakel uw eigen Aankoop-Makelaar in. Juist nu!

Wij kennen de markt, de knelpunten en de waarde!

Wat kunt u van de Aankoopmakelaar van De Compagnie verwachten:

  • het inventariseren van uw woonwensen;
  • informeren inzake nieuw aanbod;
  • maken van de afspraken voor de bezichtigingen;
  • beoordelen van de bezochte huizen en de omgeving;
  • recherche (bestemmingsplan, milieuaspecten, kadastraal, etc.);
  • het begeleiden van de bouwkundige keuring;
  • bepalen tactiek /adviseren bij en het voeren van de onderhandelingen;
  • het verzorgen/begeleiden van de geheel zakelijke en juridische afwikkeling, zoals koopakte en alle notariële contracten;
  • begeleiding bij eindinspectie /eigendomsoverdracht en eventueel daarna.

Door de optimale kennis van de markt en goed koopmanschap verdient een aankoopmakelaar zich doorgaans in een veelvoud terug.